සජීවි: Selånger FK – Holms එස්. 20 ජූනි 2018


දිනය සජීවි තරගයෙන්! ඔබ පහළ දකුණු පස ඇති ආම්පන්න හොඳම තත්ත්වයේ තිබෙන බවට වග බලා ගන්න. ඕනෑම තාක්ෂණික ගැටලු සම්බන්ධයෙන්, ඒ වෙනුවට HSK චැනල් උත්සාහ holmssk.se/youtube.

Ny tid och plats för kvällens sammandrabbning! Matchen spelas kl 20:30 på Baldershovs IP, konstgräs.

För den som inte har möjlighet att närvara så går matchen att se live med Holmbygdens LiveTV på TV’n/datorn/surfplattan.

Holms startelva enl bild. På bänken finns Patrik Sundström, Linus Frisk, Lars-Eric Sollén, Yonas Tesfamariam, දානියෙල් Selin, Daniel Haglund och en till kan tillkomma.

මීළඟ තරඟය: Holms එස් – Hassels IF Söndag 24 ජූනි. 19:00 Holm Vallen

Startelva HSK 2018-06-20

ඔබ දකින දේ මෙන්?? Holm Sportklubb ඕනෑම මුදලක් තෑගි වශයෙන් සතුටින් පිළිගන්න, සෑම සතයක්ම චෝදනා. ක්රීඩා සමාජය Swish-නොමැත ගේ 1234711115, ගෙවීම් හඳුනා “රෑපවාහිණි”. හැකි Holm අරමුණු සඳහා දින වකවානු සෑම විටම YouTube පටයක් වන විස්තරය බවට එකතු (වීඩියෝ කවුළුව යටතේ) තරගයේ පසු පැය කිහිපයක්,.

අද රෑ ධාරාව (“කාවැද්දූ” ඉහත): https://www.youtube.com/watch?v=Sx1BIuO2c2s
HSK:Youtube-නාලිකාව විසින්: holmssk.se/youtube

මඳකට මිදී, තරගය නිවේදන සහ ප්රතිඵල, එක් එක් තරගය, පෙළ, මෙහි නොමිලේ!

කඳු Gear ගෙදර වරක්

Under vinjettenBostadspulsgjorde Sundsvalls Tidning förra veckan ett besök till Drevberget. Det är Andreas Sahlin och sambon Elin Hellström (från Östersund) som nyligen har köpt kåk och flyttat in granngårds med Andreas föräldrahem. På söndagen fick dom även pryda framsidan på pappersversionen av tidningen!

En rymlig uteplats på övervåningen är färdigställd inför sommaren. ඡායාරූප: Viktor Sjödin, ST.nu

මම reportaget (“plus”-artikel) får vi läsa om flytten, huset och parets pågående totalrenovering. Huset som hade stått obebott under tio år bjöd på en del överraskningarPå vinden hittades en gammal hink med dynamit! Man tog det säkra före det osäkra och lät polisens bombgrupp ta hand om fyndet. Paret själva bjuder även dom på en del överraskningari september väntas tillökning i form en liten grabb! Grattis!!

Holms එස් – Ljustorps නම්. බදාදා 19.00

ඡායාරූප: Annika Abrahamsson

අද රෑ 19:00 är det dags för Holms tredje hemmamatch för säsongen när Ljustorps IF besökervallen”.

Mycket talar för att det blir säsongens första hemmavinst idag!

LÄS MERA INFÖR MATCHEN මුල්

 

UPDATE: LÄS MATCHREFERAT, Islossning på Holmvallen

Holm පහත සඳහන් කණ්ඩායම් සමඟ ආරම්භ:
30.තෝමස් Axelsson (goalkeeper) 2.Kristian Karlsson 5.Johan Hallström 6.Pontus Serrander Eriksson 9.Olle Nordberg 10.Niklas Wikholm 12.Eskil Nordberg 13. Emad Nademi 16.Robin Holmlund 21.Claudio Moraga Concha 22.Oskar Palmqvist

පොත: 3.Spanienproffset Lars-Erik Sollén (första matchen för säsongen). 7.Andreas Kotermajer 11.Gebremeskel Elias. 17.Daniel Haglund. 20.Marcus Smedman 27.Patrik Sundström.

මීළඟ තරඟය: Selånger FK – Holms එස්
බදාදා 20 ජූනි. 20:30
Baldershovs IP

මඳකට මිදී, තරගය නිවේදන සහ ප්රතිඵල, එක් එක් තරගය, පෙළ, මෙහි නොමිලේ!