ප්රසංගය

image

På trettondagen kl. 18 bjuds det upp till konsert i Holms kyrka av inte mindre än Timrå Manskör och solist Kristina Elversson som sjunger julens sånger.
Präst Lars J Huss och kantor Fredrik Nestorsson Pettersson.

Fritt inträde! ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

තව දුරටත් කියවන්න
Timrå Manskörs hemsida och Holms konsertprogram
Holm ගේ සභාව හා කෝරලයේ, kyrkans kalender m.m.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *