පෙට්රල් පොම්පය දැනට අක්රීය

Tyvärr är bensinpumpen för närvarande ur funktion. Vi vill passa på att varna alla bilister, skoteråkare m.fl. så att man tar detta i beräkningen och inte behöver bli stående.

#ShepherdsHut F / ටී arbetar skyndsamt på att lösa problemet och hoppas på att kunna ha pumpen igång inom en snar framtid. Läs mer om service මෙහි.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *