කුණාටුව Ivar පසු ගුවන් ගමන් බලා සිටීමේ ඇමතුම්

Holm කුණාටු Ivars හානියක් බලන්න HBU මෑතකදී නියෝග ගුවන් යානය බඩු තොග. මෙහි කුණාටුව මාර්ගය ගුවන් රස තියෙන්නේ.

Holm නව ඡායාරූප බලන්න, විශාල ඡායාරූප මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

 

 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *