කුණාටුව Ivar පසු ගුවන් ගමන් බලා සිටීමේ ඇමතුම්

HBU beställde i dagarna en flyginventering för att se stormen Ivars skadeverkningar i Holm. Här är ett smakprov av flygningen i stormens spår.

Se nytagna bilder över Holm, විශාල ඡායාරූප මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

 

 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *