කැබින් Holmsjön පමණ ඕනෑකර තිබේ

Familj söker stuga kring Holmsjön. Stugan skall vara vinterbonad, för att kunna nyttjas vid ledigheter och helger året om.

Hör gärna av er, Jonny 070-6027474. විකල්පයක් ලෙස ඊ-තැපැල් info@holmbygden.se för vidarebefordan till intresserad.

Intresserad av att flytta till Holm? Anmäl intresse och läs mer här.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *