සජීවි: Holms එස් – Essviks AIF

දිනය සජීවි තරගයෙන්! ඔබ පහළ දකුණු පස ඇති ආම්පන්න හොඳම තත්ත්වයේ තිබෙන බවට වග බලා ගන්න. ඕනෑම තාක්ෂණික ගැටලු සම්බන්ධයෙන්, ඒ වෙනුවට HSK චැනල් උත්සාහ holmssk.se/youtube.

අද 19:00 පැරණි Holm Vallen ගෙදර අද රෑ දූපත් කරයි. Holmbygden.se සජීවී විකාශනය තරගය. මේසය ප්රකාරය, ඔබ තව දුරටත් පහත සොයා.

මඳකට මිදී, තරගය නිවේදන සහ ප්රතිඵල, එක් එක් තරගය, පෙළ, මෙහි නොමිලේ!

අද රෑ ධාරාව (“කාවැද්දූ” ඉහත): https://youtu.be/2bEeTRZEHp8
HSK:Youtube-නාලිකාව විසින්: holmssk.se/youtube

Tabelläget

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *