සජීවි: නඩුවලට Sundsvall 2 – Holms එස්

දිනය සජීවි තරගයෙන්! ඔබ පහළ දකුණු පස ඇති ආම්පන්න හොඳම තත්ත්වයේ තිබෙන බවට වග බලා ගන්න. ඕනෑම තාක්ෂණික ගැටලු සම්බන්ධයෙන්, ඒ වෙනුවට HSK චැනල් උත්සාහ holmssk.se/youtube.

අද 19:00 Balderhovs IP මත Holms එස් කරයි. Holmbygden.se සජීවී විකාශනය තරගය. මේසය ප්රකාරය, ඔබ තව දුරටත් පහත සොයා.

මඳකට මිදී, තරගය නිවේදන සහ ප්රතිඵල, එක් එක් තරගය, පෙළ මෙහි නොමිලේ!

අද රෑ ධාරාව (“කාවැද්දූ” ඉහත): https://youtu.be/T4_c0chfPok
HSK:Youtube-නාලිකාව විසින්: holmssk.se/youtube

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *