2 කට පෙර “Ivar” – SMHI නැවත අනතුරු අඟවයි!

Att försöka ta sig till Liden var under natten-morgonen ingen större ide utan motoråg, helst skogsmaskin.
Två år sedan var det som “Ivar” එළියට ඇද, වැනි ආචරණ බැහැර වළල්ලකින් පසු සහ Plockepinn Lidenvägen දිගේ. Nu går SMHI ut med ny en stormvarning mot kvällen på cirka 25 මෙනෙවිය. තව දුරටත් කියවන්න Holmbygden/väder där du hittar länka till olika väderkällor, samt stormvarningar från SMHI.

Läs och se bilder från Stormen Ivar:
12/12 -13:
Holm දී කාලගුණික අනතුරු ඇඟවීම්
13/12 -13: කුණාටුව Ivar පසු Holm බලපෑම

Checklista: Din hemberedskap Se hur du ligger till i förberedelserna.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *