ඉරිදා Holm Fiskevårdsområde වාර්ෂික රැස්වීම 19/3

.

.

දී කෝරලයේ නිවසේ Holms FVO වාර්ෂික රැස්වීම ඉරිදා, 18:00. පසුගිය වසරේ ගැන අහන්න වෙත පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු, වාර්ෂික රැස්වීම පත්ර සහභාගි සහ Holm fiskevårdsområde දී සිද්ධ වෙන දේවල් අහන්න.

Holms ධීවර ගැන තව දුරටත් කියවන්න.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *