ශීත නිවාඩු දින පුතාගේ දින Allbergsbacken සොසේජස් Tobogganing හා grilling 7/3

Allbergsbacken.
På onsdagen 7 මාර්තු. 17:00 är det pulkåkning, korvgrillning och kaffe i “Allbergsbacken”. Stora som små är välkomna att komma och åka pulka eller bara umgås!
.
#ShepherdsHut bjuder på korv med bröd och saft/kaffe! Parkera uppe vid vägen eller ta en skotertur till brasan. පිළිගැනීමේ!

ප්රශ්න සඳහා පුද්ගලයා හා සම්බන්ධවී
Niklas 0730-332944
.
.

ප්රාදේශීය සභා. Visste du att HBU står för elbelysningen i Allbergsbacken och ser till att hålla backen igång för barnen i bygden? මෙය ඔබේ සාමාජිකත්වය ස්තුති වේ, ඔබ මෙම ප්රශ්නය විසඳා ගත! 😉

උපදෙස් බලන්න සහ තවත් කියවීමට ගැන Allbergsbacken හෝ ඔරලෝසුවක් Allbergsdagen සිට පෙර රූප.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *