Österströms Komunitné centrum združenia

Naše podnikanie je v malebnej Österström okolí. Združenie už dlho majitelia tzv. “stará škola” V Österströn as usporiadala sály a oblasti slúžil viac strán, v, nezabudnuteľné večery v blizkosti, stretnutie všetkých čias M.M.. Miestom konania je teraz predáva do súkromných rúk. údajne (2012) Nový majiteľ HBU teraz plánuje posilňovňa namiesto otvoreného v predĺžení. Tento plán je určený pre školiace miestnosti prísť všetky Holmbor radosti a dvere možno otvoriť v priebehu roka 2013.

Pekáreň je ponechané na verejnoprospešné. Každý, kto si želá dobrú domáci chlieb, môže z nás prenajať útulné pekáreň o. 40 m za nízku cenu.
nájomné: 50:-

niekto, chcú, a prijať pravidlá / stanovy boli prijaté v rámci Asociácie, aby sa stali členmi. Avšak, s hlasovacím právom iba pre tých členov, ktorí majú bydlisko vo farnosti hraníc Holm, iná pomoc poskytnutá členstvo. Podľa rozhodnutia na začiatku v marci 2016 členský poplatok 50 / Rok a je potrebné venovať Handelsbanken clearingového čísla 6344, účet 980 259 398, OBF. Napíšte jasne / a je odosielateľ pri platení.

Kontakt
Carina Hultman 0692-300 92 (riadi prenájom na pekárne).

zlúčeniny,