Österströms Bags Holiday zlúčenina

Naše podnikanie je v malebnej Österström okolí. Föreningen förvaltar bagarstugan som finns till allmänheten gagn och ordnar även sammankomster i trakten. Každý, kto si želá dobrú domáci chlieb, môže z nás prenajať útulné pekáreň o. 40 m za nízku cenu.

Hyra av bagarstuga: 50 kr.

niekto, chcú, a prijať pravidlá / stanovy boli prijaté v rámci Asociácie, aby sa stali členmi. Avšak, s hlasovacím právom iba pre tých členov, ktorí majú bydlisko vo farnosti hraníc Holm. För övriga beviljas stödjande medlemskap. Podľa rozhodnutia na začiatku v marci 2016 členský poplatok 50 / Rok a je potrebné venovať Handelsbanken clearingového čísla 6344, účet 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/vilka som är avsändare vid inbetalning.

Prečítajte si viac
17/3 -16: Österströms Bygdegårdsförening nystartar!
10/5 -18: Fleamarket v Österström

Kontakt
Carina Hultman 0692-300 92 (riadi prenájom na pekárne).
.

(Före detta Österströms Bygdegårdsförening)
(Föreningen hette före 2016 “Österströms Komunitné centrum združenia” och var länge fastighetsägare av den s.k. “stará škola” i Österström. Föreningen stod värd för samlingslokalen och tjänade bygden vid åtskilliga fester, dans-, biokvällar och möten genom tiderna. Lokalen är sedan ca 2012 såld till privat ägo.)

zlúčeniny,