Pil Opice Gets SK – Motorno kolo in motornih sani

Draka gora je sani klub SK – Motorno kolo in motornih sani
Motorne sani Club Draka gora je klub za motorne sani- in motorno kolo navdušence na Holm in Lidén bližini.

Kontakt:
Katarina Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Več kontaktov na vodi M.M.. najdete tukaj.

Več informacij:
Drakaberget.se – Spletna stran kluba
Draka gora je Facebook stran s slikami iz vodstva tekočega dela M.M..

Ledkarta
Ledkarta.
Predvsem je vpenjanje motornih sani poti v okrožju Holm, ki temelji na lokalnih klubih ledkarta v okrožju.
Holmsjön in jezerca je seveda tudi običajne dostave proge, odvisno od stanja na ledenih plošč. Ogled celotnega zemljevida.

Ideja je, da se v prihodnje lahko ponudili boljše digitalni ledkarta z posnetih GPS sledi. Ali imate GPS sled katerega koli dela? Pišite nam in pomoč.

Zadnje novice iz Draka gore SK