Haddaba toosin Holm Nature!

Nu kommer flyttfåglarna tillbaka, de blir 10 gånger flera än de vi haft vintertid i våra marker. Först ut är koltrasten numera. Det var Titti och Jörgen Olsson, Östbyn, som rapporterade den först; 12/3. Senare den veckan har även bofinken visat sig hos dom. Det är fågelmatningarna i området som får de första vårbesöken. Här vid Navarn (300 möh) dröjde det till 19/3 innan den första koltrasten kom.

För ett och ett halvt år sedan gjorde jag ett upprop om Fåglar och andra djur på Holmbygdens hemsida (även i Lidentidningen). Titti Olsson, Östbyn, och Arnold Johansson, Långliden, var de som anmälde sitt intresse.

Arnold (82) har varit skogsman och hobbybiolog, boende på samma plats, sedan barndomen. Jag besökte honom i april 2016 och fick låna hans naturdagbok. Han har noterat 20 vårfåglars första ankomstdatum i Långliden mellan 1951-2011. 60 års noteringar blir vetenskap för Mellannorrland och Sverige. Här kan vi se hur sånglärkan, tofsvipan blivit sällsyntare/senare och att det i stället är koltrasten och bofinken som är först i Liden under vårarna numera. Arnolds dagbok har lämnats till Länsstyrelsen och Artdatabanken (SLU i Uppsala). Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) har i vår startat fenologiprojekt (”vårens ankomst” i olika delar av landet) när det gäller fauna och flora. Det handlar om första fjäril, humla, bi, blomning, fågelankomst, islossning mm i det område (den tomt) man bor. Detta som ett led för att följa förändringar av klimatet i Sverige/Världen.

Titti och Jörgen har även vid ett flertal tillfällen observerat hornugglor och jordugglor i skymningen på inägorna på norra sidan av Holmsjön sedan mitten av april! Christin ”Titti” Olsson, Östbyn, vars pappa samarbetade med Sundsvalls f.d. ”fågellegend” under 80- och 90-talet.Nils Lundmark, hörde av sig direkt och ville återupprätta sitt fågelintresse. Nisse, som dog 2006, tillbringade mycket tid uppe i Holm- och Lidenområdet med inventering och ringmärkning av ugglor och satte upp tvåhundra holkar i vårt område under 80-90-talet (för ugglor och strömstarar). Under sina 60 år som ornitolog satte Nisse upp över 1600 småfågelholkar samt ca 400 för ugglor. Han ringmärkte drygt 12.000 fåglar.


Fågel
året 2016
Årsvädret i Holm var gynnsamt för fauna (även för flora). Augusti och september var varmare än normalt och bidrog till att överlevnaden i kullarna blev högre än under en normal sommar. Normalt överlever en fågelunge från en kull det första året. Nu överlevde de flesta innan den känsliga flytten tog vid under hösten.

.
Undertecknad har inventerat häckande fåglar i området sedan år 2000 (vid Storstensmyran uppe vid Storflon, norr om Vike) och Lokåsen i Nordanede (söder om Holm).

Topplistan på inventeringarna under de sista 4 åren ser ut som rutan invid. De är från våra skogsområden, och dessa 16 fåglar utgör ca 80 % av de som finns i Holms skogar.

.
.

I bilagan nedan hittar du 13 personer som rapporterat sina observationer i Holm under året (7 boende i Sundsvall!!?). Här kan du i detalj se vad som rapporterats i Holm.
Men vi väntar på dina observationer under 2017. Hör av dig till Titti eller mig hur du ska göra för att bli rapportör av det som händer i naturen i Holm. Vi hjälper dig vidare.

.
Se bilaga:
Rapporterade fåglar i Holm 2016

.
På vintern är det ”ont om fågel”
, kaliya 10 % jämfört med på sommarhalvåret. Se rutan invid.

Några speciella observationer under 2016 är kungsörn i häckningstid i skogsområdet norr om Holmsjön. Titti och Jörgen i Östbyn har tornfalkar som häckar i ett skatbo på tomten sedan flera år. Dessutom har de nu under våren 2017 haft både jorduggla iyo hornuggla på ängarna vid Holmsjön i närheten av deras bostad.


Sårbara/hotade fåglar, vanliga i Holm
Miljödepardementet har, via EU, en s.k. rödlista som gäller för alla djur- och växtarterter i Europa en lista över hotade arter.
Graderingen är:

  1. Nära hotad (NT i bilagan)
  2. Sårbar (VU i bilagan)
  3. Starkt hotad
  4. Akut hotad
  5. Utdöd

Flera av de Nära hotade iyo Sårbara fåglarna har ett relativt bra överlevnadsområde i Holms område.

Klickas att förstora bilden eller se bilaga för pdf-format: Sårbara och nära hotade fågelarter i Holm

Hälsningar
Peter Berglund
”Den Gamle vid Navarn”

Rapportera fågelobservationer till oss:
Peter Berglund 070-5880994 peter.berglund50@gmail.com
Titti (Christin) Olsson 070-6300617 hristin.olsson@skola.sundsvall.se
Målet är att bilda ett större nätverk som utvecklar bilden av arter som finns i området. I förlängningen kommer nätverket att omfatta även däggdjur, insekter och växter för att få en heltäckande bild av läget i mellannorrländsk taigabiotop. Men det handlar om att du ger dig tillkänna så att vi kan utöka naturbevakningen.

Gole ka dabkii deriskiisa xoojiyeen badbaadiyey – Noqo a aad la!

Inta lagu jiro todobaadkan Day May badbaadiyey guri ku yaal Norrleringen ka dabka loogu yeero deris wanaajiyey. Ma rabtaa in aad si ay u noqdaan a!? Ama horeba aad tahay oo aad rabto inaad hesho tababar cilmi kororsi ah iyo kuwo kale. -bakhtiiyeyaasha la budada imtixaanka. Diiwaangeli xiiso halkan!

Adeegyada gurmadka ee Fränsta iyo Liden oo lagu wargaliyay in dab cawska ahaa 33 iyo 36 km, waqti jawaab shan daqiiqo saacad iyo badh ah markii baabuur-wadidda in ay Norrleringen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray deriskiisa dhow xoojiyeen keliya 3 daqiiqo oo gargaar deg deg ah oo goobta joogay dab-bakhtiiye a qaadan karo. Farqiga of bixitaanka dabka laga yaabaa in p.g.a weyn. in faragelinta hore iyo talo soo jeedin. Läs mer i Sundsvalls Tidningen om branden.

Badbaadinta iyo ambulance had iyo jeer heegan ugu 112 calls ku saabsan shilalka ku Holm, sida meel kasta oo kale ee Sweden. Inta badan, si kastaba ha ahaatee, inta lagu guda jiro daqiiqo ee ugu horeysay isla markiiba ka dib shil in tallaabooyinka muhiim ah oo nafo lagu horrayn la dhigay. Sida caadiga ah waa la heli karo meel fog marka jooga meelaha baadiyaha ah.

Hadda waxaa jira fursad kale oo aad waayo, bal yaa sameeyn lahaa haddii aad leedahay waxaa macquul ah shil ama qabasho wadnaha ee degmada. habeenkii Waxbarashada waxaa loo habeeyey Sundsvall 15/5 ama geli 16/5, at 17-21 waayo cusub iyo PM 19-21 sida carbis ah hore u firfircoon. Haddii aadan awoodin in aad Ee haddaba tag, sheeg in aad halkii tegi lahaa tababarka ka dib. Diiwaangeli xiiso halkan!