Vike doonka Interest Group

Vike doonka Interest Group kireeyaa dugsiga jir Vike shaqsiyaadka iyo ururada dabaal iyo soo ururiyo dhammaan noocyada. Halkan, iyo waxyaabo kale, bingo lagu qabtay, luftgevärsskytte, ping pong-, 40-dabbaaldegyada, xisbiga iyo abaalmarinta ee tartamada oo skiing Millennium.
La xiriir kirada ah ee dugsiga: Kjell Pettersson 070-326 28 27

Dugsiga waxaa sidoo kale waa foornada rootiga halkaas oo aad kibis ku dubi kartaa.
La xiriir bakehouse kiradeed: Berit Sahlin 0692-500 38

Ururku wuxuu sidoo kale mas'uul ka yahay elljusspår. track wuxuu ku bilaabmayaa iyo dhamaysto dugsiga iyo waa 2,5 kilomitir. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan track orodka ah halkan.