Majmunë piu merr SK – Motor dhe sajë me motor

Snowmobile Club SK malit Draka-së – Motor dhe sajë me motor
Snowmobile Club malit Draka është një klub për të sajë me motor- dhe entuziastë motor në Holm dhe Liden afërsi.

Kontakt:
Katarina Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Më shumë kontakte për çon M.M.. mund të gjenden këtu.

Më shumë informacion:
Drakaberget.se – faqen e internetit të klubit
faqe Facebook malit Draka me foto nga udhëheqja e vazhdueshme punon M.M..

Ledkarta
Ledkarta.
Mbi të është një copë e prerë e shtigje sajë me motor në rrethin e Holm bazuar në klubet lokale ledkarta në qarkun.
Holmsjön dhe liqene të vogla është sigurisht edhe korsi zakonshme anijeve, në varësi të gjendjes së fletëve akull. Shiko hartën e plotë.

Ideja është që në të ardhmen të jetë në gjendje të ofrojnë një ledkarta mirë dixhital me rrugën e regjistruar GPS. A keni një udhë GPS e ndonjë pjese? na dërgoni me email dhe për të ndihmuar.

Lajmet e fundit nga SK malit Draka-së