E-mail- dhe lista telefon

Për të shpërndarë informacionin në rrethin Holm pa probleme, ne kemi krijuar një e-mail- dhe lista telefon. Se si ne komunikojmë mund të ndryshojnë në varësi të asaj që duhet të thuhet. Në radhë të parë mund të dispeçerojë bëhet më e lehtë përmes emailit, por në një njoftim të shkurtër mund të telefononi dhe tekst të përdorura.

Informacion në lidhje me takimet e shkollës për shembull, do të postohen në faqen e internetit dhe të e-mail. Nëse, megjithatë, vetëm e gjeti makina e vjedhur ose ka pasur vjedhje me thyerje mund të jetë SMS shpejt në masë të jetë opsioni më i përshtatshëm për marrjen e informacionit shpejt, nga na kontaktoni.

Shkruani të dhënat tuaja për të drejtën për t'u shërbyer të dhënat.

A ju vjen keq më vonë dhe nuk duan më shumë informacion, vetëm të na dërgoni email në info@holmbygden.se dhe të njoftojë.
.
Update dhënat tuaja
Në qoftë se ju qëndroni tashmë në Holm Lista mund të jetë gjithashtu një ide e mirë për të rinovuar të dhënat tuaja këtu. Shkruani detyrë të re në fushën e duhur. Kemi disa informacione pushuar, lloji vetëm “ndërprerë” nën titullin e duhur.
* = (i detyrueshëm)