இடம்பெயர்தல் வாரியம் கருத்து “Skandalhusen” செய்திகளில்


தெளிவின்மையை Aros சக்தி அறிவிப்புகள் மற்றும் ஹோல்ம் திட்டமிடப்பட்டு புகலிடம் விடுதி மற்றும் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பல சுற்றி கெட்டியடைகிறது. சூழ்நிலையில் இன்றைய கொஸ்ராரிக்கா Mittnytt குறிப்பிட்டது. முடிவு நகர்த்துவதற்கான வாரியம் கருத்துகள் தற்போது நிறுவனம் எந்த ஒப்பந்தம் எழுதி இல்லை. தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு முன்னாள் துயரத்தின் பிச்சர்ஸ் நேரம் இருந்து தோன்றும் போது ஜோகன் Stendahl சுய சொந்தமான பண்புகள்.

12/11 கொஸ்ராரிக்கா Mittnytt: Allt fler frågetecken i Holm

ஒரு பதில் விட்டு

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *