பழங்குடியினர்: ஒரு வாழும் கிராமப்புறங்களில் இலவச சொல்

Glöm inte bort oss”. Så rubriceras ordet fritt av dagens insändare i ST.
Läs insändaren om en Levande landsbygd.Hela Sundsvall ska utvecklas och hela Sundsvall behöver utvecklas. Detta finns skrivet i kommunens mål- och resursplan för 2014. Vidare finns att läsa att målet är fördubblad kollektivtrafik 2015. Det är bra. Trots detta har nästan alla bussturer dragits in för oss…”.
19/3 ST.nu: Läs fortsättningen här på Sundsvalls Tidnings hemsida.

ஒரு பதில் விட்டு

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *