கொட்டகையின் கொண்டு Torp ஸ்பாட்

சொத்து விற்கப்படும்.
Torpställe நான் Sjöändan.
Holsjöändan ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் கிராஃப்ட். எளிய தரநிலை கட்டிடங்கள். நல்ல சேமிப்பு வசதிகள் கொண்ட கொட்டகையின் கட்டிடம், மற்றும் குதிரையை வாய்ப்பு. கேரேஜ் மற்றும் சேமிப்பு கட்டிடம். சீரமைப்பு தேவை.

உண்மையில்:
கர்டா Sjöändan.விடுமுறை சொத்து
வாழும் பகுதியில் 45 சதுர மீட்டர்
நிறைய அளவு 4 260 சதுர மீட்டர்
அறைகள் எண்ணிக்கை 1 ரம்

விலை: 195 000 KR.

முகவரியைத்:
Sodalen 114, 860 25 Kovland
பெரிய வரைபடம் மற்றும் திசைகளை.

மேலும் தகவல் மற்றும் புகைப்படங்கள்:
Annons hos mäklare.
வரைபடங்கள், முதலியன கொண்டு Hemnet மீது விளம்பரம்.