Holms மலர்கள் நிதியம்

Holms Blomsterfond förmedlar gåvor till ändamål inom Holms Församling. Till blomsterfonden kan man t.ex. skänka pengar vid begravningar, så förmedlar blomsterfonden ett minneskort.

Medel som skänkts förvaltas av Blomsterfondens styrelse enligt fondens stadgar för användning till:

  • Prydande av kyrkan, kyrkogård och församlingshem.
  • Mindre gåvor exempelvis blommor till gamla och sjuka.
  • Välkomnande gåvor till nyföddahalssmycketSnödroppei glas av lokal design (till barn vars föräldrar är skrivna i Holms församling och tillhör Svenska kyrkan).
  • Gåvor till medlemmar som på grund av sjukdom, olycka eller andra ömmande omständigheter behöver uppmuntran.
  • Bidrag till övriga ändamål tas av en enig styrelse.

பங்களிப்புகள் பரிசுகளை ஹோல்ம் பூ நிதியம் மூலம் மத்தியஸ்தம்:
ஐஎன்ஜி-மரி நார்ட்பர்க் Wikholm 076-767 41 29 (Alt. 0692-300 39).

“Sommarräv” – கலைஞர் Olle எரிக்ஸன் Gimåfors இருந்து முன்புறமாக பண்பு நீர்த்துளிகள் ஒரு எண்ணெய் ஓவியம். இறுதி மற்றும் பிறப்புக்களின் செலபரேசன் பொதுவாக Olle எரிக்ஸன் மூலம் கருக்கள் அட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு உள்ளூர் மற்றும் தனிப்பட்ட பெண்தேடிய வழங்க ஒரு வழி. Olle மேலும் கழுத்தை மிகவும் ஹோல்ம் பூ நிதியத்தின் குழந்தைகளுக்கு ஹோல்ம் கொடுக்கப்பட்ட snowdrop வடிவமைத்துள்ளது.