రెస్క్యూ హోల్మ్ మరియు లైడెన్ చుట్టూ అనేక మెరుపు దాడులకు తర్వాత టునైట్ అప్రమత్తం

ఒక ఉరుము అక్కడే ద్వారా గడిచిన తర్వాత హోల్మ్ మరియు లైడెన్ చుట్టూ అనేక మెరుపు దాడులకు ఉన్నాయి. రెండు అలారం అడవి నుండి చూసిన పొగ గురించి వచ్చిన. Räddningstjänsten undersöker just nu läget vid två inrapporterade larm inkomna vid niotiden i Åsen och Dacketjärn. Samtidigt stiger det upp mycket vattenånga efter regnvädret från den varma marken, som lätt gör att dimma kan förväxlas med rök. Enligt ST har ingen bekräftelse på någon brand gjorts ännu av Räddningstjänsten.

మరింత చదువు:
ST: Larm om skogsbrand vid Vättaberget / Dacketjärn

Se radarbilder nedan från SMHI.
Länk till regn- och blixtkartan hittar du alltid på Holmbygden.se/vader.

హోల్మ్ చివరకు వర్షపాతం

 

Efterlängtad Nederbörd över Holm 21-22 జూలై

వాతావరణ, కూడా స్వీడిష్ ప్రమాణాలు ద్వారా, ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రధాన టాకింగ్ పాయింట్. నిరంతర కరువు వారాంతములో హోల్మ్ జిల్లా పైగా చివరికి అధికంగా వర్షాలు తీసుకున్న తర్వాత. Notera att eldningsförbud fortfarande råder i hela länet.

Närmre än så här kom inte regnet i torsdags

Brandrisken är och har varit överhängande nationellt, likväl som i Holm. Här har två tillbud där brandkåren tillkallats ägt rum under sommaren, en gräsbrand vid Storjärptjärn och en vid Hassjön. Inte sedan snön försvann har något riktigt regnväder värt namnet visat sig över Holm, en torka utav sällan skådat slag. Det har endast varit några ytterst kortvariga regndroppar som fallit över bygdenfram tills nu.

Under lördagseftermiddagen började regnet med några skurar som kom-och-gick. Sedermera under lördag kväll och under hela natten mot söndagen ända fram till 12-tiden öppnade himlen sig över hela Holm. Förhoppningsvis kan regnet ge en välbehövlig skjuts till växtligheten, bärplockning, och framför allt minska brandrisken. Nu kanske det också blir lite mera klippning att se fram emot för bygdens alla gräsklipparentusiaster.

Notera att eldningsförbud fortfarande råder i hela länet. Ännu mera regn skulle behövas innan man kan börja tala om någotnormalläge”.

Nu till veckan så väntas åter igen värmeböljan att återvända med temperaturer upp mot 27-30 grader över Holm. Och om man får tro väderprognoserna så väntas lite mera välbehövligt regn framåt helgen igen.

holmbygden.se/vader hittar du alltid de senaste väderprognoserna över Holm!

లో Gimåfors బాగా హాజరయ్యారు కళ పర్యటన


Gimåfors వారాంతానికి బాగా హాజరయ్యారు కళ పర్యటన.

కళాకారులు ఎన్ Badman, కర్ట్ Agge, ఎవా-Liisa జాన్సన్ Holappa, హన్నా Hasse, లిల్లీ అతని Gälldin, Lena Sellstedt och Ulla-Britt Hill har i helgen hållit konstrunda på Gimåfors bygdegård. Runt sjuttiotalet gäster har varje dag kommit för att beskåda eller köpa av deras alster på Gimåfors bygdegård. Även lunchserveringen var populär. Målningar av många olika slag finns att se. Även fotografier och keramik.

Ett stort dragplåster har nog också varit lunchserveringen, då många gäster, boende och stugägare runtomkring passar på att äta lunch i samband med besöket, sade Stefan Edinen av arrangörerna i Gimåfors bygdegårdsförening.

Bilder från konstrundan

Gimåfors ఆదివారం ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ 20-22/7

కోసం 6:వరుసగా ఇ సంవత్సరం – మీట్ 7 కళాకారులు 1 hus

Fredag till söndag 20-22/7 2018 వద్ద 11.00 కు 16.00

పాల్గొనే: ఎన్ Badman, కర్ట్ Agge, ఎవా-Liisa జాన్సన్ Holappa, హన్నా Hasse, లిల్లీ అతని Gälldin, Lena Sellstedt, Ulla-Britt Hill.

Välkommen till Gimåfors och en Stor mini-konstrunda!

Mellan klockan 12.00 కు 15.00 är serveringen öppen där det serveras lunch samt fika.

För mer info, రింగ్ 070-326 62 20
ఆర్గనైజర్: Gimåfors bygdegårdsförening med stöd av Sundsvalls kommun