నాయకుడు స్నోమొబైల్ కోసం పనిచేస్తుంది

.

.

Drakabergets ledarbeten pågår.

Det har bl.a. sladdats Kyrkstigen Storhullsjön-Holm, så att den är farbar. Likaså leden Holm-Liden.

.

.
För den som vill ta en söndagsutflykt öppnade även Hullsjöns skotercafé i helgen och har öppet söndagar framöver mellan 11.00-15.00.

మరింత చదువు
Draka పర్వత స్నోమొబైల్ క్లబ్, med länkar till hemsidan och facebook-sidan med fler bilder.
Storhullsjöns hemsida med bygdinfo om skotercafé m.m.

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి *