మన్నేర్స్ హిల్ లీజర్ సమయంలో జోడిస్తారు

UPDATE:

Nu finns Vettenbacken tillagd under తీరిక, med en dagsfärsk artikel ur Sundsvalls Tidning.

Läs om backarna, öppettider, kontaktpersoner hemsida m.m.

 

 

.
Andra nyheter på Hemsidan är att ett gult genvägsfält på förstasidan lagts till med aktuella länkar. Det går nu även för alla att skriva in händelser i Holm-kalendern, t.ex. föreningsmöteten. Dessutom har på förslag från idé-mötet en idé-låda lagts till där DU kan dela med dig av dina kloka idéer för bygden.
Sidorna nås även under…/hbu-ft/folj-holmbygden-se/” మరియు “…/kontakt/ide-lada/“.

ఒక Reply వదిలి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు. లు గుర్తించబడతాయి *