4:ఒక కొత్త బిల్డ్ న

హౌస్.SOLD!
ఉమ్మడి మిట్ నేను హోల్మ్ చర్చి నుండి దూరంగా ఒక రాయి యొక్క త్రో Anundgård, పాక్షికంగా పునరుద్ధరించారు, (గదిలో కొత్తగా పెయింట్ వంటగది మరియు బెడ్ రూమ్ ప్లస్ ఒక బిట్).
పెద్ద takad డాబా ప్లస్ LAWN భాగంగా. పెద్ద చల్లటి నిల్వ apartment ప్రక్కనే.

నిజానికి

  • మొవర్ mm సమ్మేళనం ఋణం.
  • గ్యారేజ్ m. హీటర్.
  • గ్రౌండ్ ఫ్లోర్.
  • అల్టన్.
  • నిల్వ గది.

అడ్రెస్స్:
Anundgård 194 ఒక, 860 41 లైడెన్
పెద్ద మరియు ఆదేశాలు.

సంప్రదించండి:
Brf. Anundgård, ఎవా తాజా 070-297 81 30.

తిరిగి ఇంటికి.