2:ఒక కొత్త బిల్డ్ న

డ్యూప్లెక్స్ Anundgård.అపార్ట్ మెంట్ అమ్ముడవుతోంది!
Anundgård పరచిన ఒక రాయి యొక్క విక్రయించింది హోల్మ్ చర్చి నుండి తీసివేసినట్లు, పాక్షికంగా పునరుద్ధరించారు, (గదిలో కొత్తగా పెయింట్ వంటగది మరియు బెడ్ రూమ్ ప్లస్ ఒక బిట్). పెద్ద takad డాబా ప్లస్ LAWN భాగంగా. Apartment ప్రక్కనే పెద్ద COLD STORAGE.

.

అడ్రెస్స్:
Anundgård 195 సి, 860 41 లైడెన్
పెద్ద మరియు ఆదేశాలు.

సంప్రదించండి:
Brf. Anundgård, ఎవా తాజా 070-297 81 30.

.

.

తిరిగి ఇంటికి.