బార్న్ తో Torp స్పాట్

ప్రాపర్టీ అమ్ముడవుతోంది.
Torpställe నేను Sjöändan.
క్రాఫ్ట్ లో Holsjöändan విడిగా ప్రదేశంలో. సాధారణ ప్రామాణిక తో భవనాలు. మంచి నిల్వ సౌకర్యాలు బార్న్ భవనం, గుర్రపు కలిగి అవకాశం. గ్యారేజ్ మరియు నిల్వ భవనం. పునరద్ధరణ నీడ్స్.

నిజానికి:
కర్తా Sjöändan.సెలవు ఆస్తి
లివింగ్ ప్రాంతంలో 45 m²
లాట్ సైజ్ 4 260 m²
గదులు సంఖ్య 1 రమ్

ధర: 195 000 వయోజనుకి.

అడ్రెస్స్:
Sodalen 114, 860 25 Kovland
పెద్ద మరియు ఆదేశాలు.

మరింత సమాచారం మరియు ఫోటోలు:
Annons hos mäklare.
Maps, మొదలైనవి Hemnet ప్రకటన.