డైరెక్టర్ల బోర్టు

సహకారంతో HBU బోర్డు ప్రస్తుతం:

చైర్మన్ నిక్లాస్ Wikholm
వైస్ చైర్మన్ Patrik Lindmark
Sekreterare Jan స్టామ్బర్గ్
కోశాధికారిగా గ్లెన్ పెంచడానికి
సభ్యుడు మరియన్ fors
సబ్స్టిట్యూట్ ఉల్ఫ్ ఆండర్సన్
సబ్స్టిట్యూట్ స్టీఫన్ Edin
సబ్స్టిట్యూట్ Catrin Kolbäck
సబ్స్టిట్యూట్ Christin Olsson

 

బోర్డు సభ్యుల ఎన్నిక కోసం కొత్త వార్షిక సమావేశంలో మార్చి జరుగుతాయి.

ఇక్కడ దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి.