GimåforsBygdegårdsförening

GimåforsBygdegårdsföreningจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นโรงละครและคาเฟ่เย็นและแวดวงการศึกษาในศูนย์ชุมชนที่ปรับปรุงใหม่.
สถานที่เช่าสมาคมและบุคคล.

สำหรับธุรกิจนี้ยังรวมถึงห้องซักรีดพร้อมเครื่องซักผ้าเช่าหยาบในราคาถูก.

สถานที่ยังดำเนินการดูแลเท้า (คาริน่าลินด์สโตรม) และการนวด (ชาตารินาลาร์สสัน) เดือนละครั้ง.

ข้อมูลเพิ่มเติม:
โทรศัพท์มาร์กิธลาร์สสัน 0691-400 11 หรือ gimafors.se