Holm PRO

PRO Holms ครบรอบปีที่ 60 12 สิงหาคม 2005 ในÖsterström.

มือโปร (องค์กรแห่งชาติบำนาญของ) เป็นองค์กรสำหรับผู้สูงอายุ และมีความเป็นกลางที่เกี่ยวกับนโยบาย, ศาสนาและความพอประมาณองค์กร. ทุกคนที่มีชนิดของการเกษียณอายุใด ๆ ที่มีการต้อนรับในฐานะสมาชิก.

PRO เกาะที่ถูกสร้างขึ้นบน 9 กันยายน. 1945 ที่ค่าธรรมเนียมรายปีมุ่งมั่นที่จะ 1 มงกุฎสำหรับผู้ชายและ 50 ร้อยสำหรับผู้หญิง. วันนี้เป็นค่าธรรมเนียมรายปี 220 SEK. คณะกรรมการประกอบด้วยสิบเอ็ดคน.

ติดต่อ:
ประธานสตาฟเฟนแอนเดอรส์สัน 070-302 37 43