Jaktskyttebana

ยินดีต้อนรับสู่เกาะล่าสัตว์เป็นระลอกคลื่นน้อยใน Vike สำหรับการปฏิบัติเป้าหมาย. ในการติดตามที่มีเส้นทางรถไฟเป้าหมายสำหรับการถ่ายภาพเป้าเคลื่อนที่. มีสองคนคือ “skjutholkar” กับ M.M. การสนับสนุนที่มีอยู่. อาหารว่าง- และห้องประชุมนอกจากนี้ยังมีอยู่ในอาคารเดียวกัน.

สำหรับการจองและข้อมูล:
บรรณาธิการติดตามอูล์ฟแอนเดอรส์สัน
070-679 20 48 หรือ 073-801 95 57

Karta fällda älgar
เสื้อ.

กลับไปที่การท่องเที่ยว / สันทนาการ