Drank Apes makakakuha ng SK – Motorsiklo at snoumobile

Draka mountain ni Snowmobile Club SK – Motorsiklo at snoumobile
Draka mountain ni Snowmobile Club ay isang club para sa snowmobile- at taong mahilig sa motorsiklo sa Holm at Liden paligid.

Makipag-ugnayan sa:
Katarina Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Higit pang mga contact para sa mga lead M.M.. ay matatagpuan dito.

Karagdagang impormasyon:
Drakaberget.se – website ng club
Facebook page Draka mountain ni na may mga larawan mula sa patuloy na pamumuno ay gumagana M.M..

Ledkarta
Ledkarta.
Sa itaas ay isang clipping ng snowmobile trails sa Holm distrito batay sa lokal na mga klub ledkarta sa distrito.
Holmsjön at maliit na lawa ay siyempre din ang mga karaniwang shipping lanes, depende sa kalagayan ng mga sheet ng yelo. Tingnan ang buong mapa.

Ang ideya ay na sa hinaharap magagawang mag-alok ng mas mahusay na mga digital na ledkarta na may record na GPS track. Mayroon ka bang isang GPS track ng anumang bahagi? I-email sa amin at tulungan.

Ang pinakabagong balita mula SK Draka mountain ni