Реєстрація Holm волокна асоціації і мати можливість волоконного широкосмугового доступу!

Holm Fiber Ekonomisk Förening har som plan att bygga fiberbredband till byarna kring Holmsjön. För att göra det så måste vi i föreningen söka bidrag hos länsstyrelsen. Idag är vi 120 medlemmar i föreningen men vi behöver bli flereftersom att bidraget ökar ju fler vi är i föreningen.

членський внесок 100 kronor per år, tillsammans med en inträdesavgift på 100 SEK (som återbetalas vid eventuellt utträde). Så anmäl dig nu till vår förening för att ha möjlighet till fibernät!

I mars 2014 ska bidragsansökan vara gjord och projekteringen samt upphandlingar bör vara klar innan. Det är även då som vi bestämmer kostnad för indragning av fiber till varje hushåll. Після цього ви можете вирішити, якщо ви хочете бути чи ні.

Чи буде проект реальністю, ви будете мати доступ до мережі Інтернет, ТВ і телефонії, а також майбутні можливості для різних видів охоронної сигналізації та послуг з догляду і т.д..

Крім того, що ви отримаєте волокно, це важливий проект, тому що він:

  • Збільшує розвиток і привабливість всього округу.
  • Підвищує здатність підприємців і підприємництво в нашому районі.
  • Збільшує здатність продати або здати в оренду свою нерухомість.

Приклади щомісячних витрат
витрати на сьогодні.

Наведений нижче приклад включає в себе вартість інвестицій в перший 60 місяці.
приклад.

Det finns alternativa lösningar för stugägare och sommarboende om man bara vill ha ovanstående tjänster del av året. Då har man löpande abonnemang med två månaders uppsägningstid.

Kontaktpersoner och anmälan
бо Линдроос 070-696 53 40 , Стефан Едін 073-070 34 40 , Bengt Sahlén 070-109 58 25

Anmälan kan också ske via

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *