4:trên một xây dựng mới

Townhouse.SOLD!
Chung cư Mitt i Anundgård một quãng xa Giáo Hội Holm, khoâi phuïc moät phaàn, (bếp mới sơn và phòng ngủ cộng với một chút trong phòng khách).
patio takad lớn cộng với một phần cỏ. kho lạnh lớn tiếp giáp với căn hộ.

việc

  • mm Mower vay của hợp chất.
  • m Garage. lò sưởi.
  • mặt đất.
  • Altan.
  • phòng lưu trữ.

Địa chỉ:
Anundgård 194 Một, 860 41 Liden
bản đồ lớn và phương hướng.

Liên hệ:
BRF. Anundgård, Eva Frisk 070-297 81 30.

Quay lại trang chủ.