Quảng cáo chỗ ở trong Holm

Ở đây, bạn có thể giải phóng để đăng một quảng cáo trên nơi ăn nghỉ trên địa bàn huyện Holm bạn muốn thuê, bán hoặc tại sao không phải cả hai vĩnh viễn.

Nếu có thể, nó có thể là khôn ngoan để cho thuê nhà đang chờ bán. Sau đó, mọi người có thể nhận được một cơ hội dễ dàng để “provbo” trong Holm và có thể di chuyển đến các vùng, trong khi bạn nhận được một kho bạc hoan nghênh khi.

Viết văn bản quảng cáo, và xin vui lòng đính kèm bất kỳ hình ảnh. Nếu bạn có một quảng cáo ở đâu đó trên Internet, nó cũng là tốt để viết một liên kết có. Bạn có thích chứ không phải để e-mail quảng cáo của bạn cho chúng tôi là địa chỉ info@holmbygden.se.

Mẫu quảng cáo – hoàn thành và nộp!

* = (bắt buộc)

các loại tập tin có thể chấp nhận: gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,txt,docx,bác sĩ,xls,xlsx,mp4, mpg,mpeg,avi,mp3.
kích thước tập tin tối đa: 25mb.