Nha trong ống sâu

nhà giải trí được bán! Chào mừng bạn đến Holm ông chủ mới!

Chào mừng bạn đến tiểu thú vị này với cốt truyện vườn.
Patio với sàn gỗ. Guest house với hai giường và một nguồn cung cấp của kennel. Đi bộ đến bãi biển và cầu cảng và bến.