Uống Apes Gets SK – Xe gắn máy và Snowmobile

Snowmobile Club SK Draka núi của – Xe gắn máy và Snowmobile
Snowmobile Club Draka núi là một câu lạc bộ cho xe trượt tuyết- và những người đam mê xe máy tại Holm và Liden lân cận.

Liên hệ:
Katarina Sjölund, 070-572 58 62, drakaberget@gmail.com
Nhiều địa chỉ liên lạc cho dẫn M.M.. có thể được tìm thấy ở đây.

thêm thông tin:
Drakaberget.se – trang web của câu lạc bộ
trang Facebook Draka núi với hình ảnh từ sự lãnh đạo liên tục làm việc M.M..

Ledkarta
Ledkarta.
Trên đây là một clipping đường mòn trượt tuyết trên địa bàn huyện Holm dựa trên các câu lạc bộ địa phương ledkarta trong quận.
Holmsjön và hồ nhỏ là tất nhiên cũng là tuyến đường hàng hải thông thường, tùy thuộc vào tình trạng của các tấm băng. Xem bản đồ đầy đủ.

Ý tưởng là trong tương lai có thể cung cấp một ledkarta kỹ thuật số tốt hơn với ca khúc GPS ghi. Bạn có một ca khúc GPS của bất kỳ phần? Email cho chúng tôi và giúp đỡ.

tin tức mới nhất từ ​​SK Draka núi của