Gimåfors Bygdegårdsförening

Gimåfors Bygdegårdsförening tổ chức các sự kiện văn hóa như nhà hát và quán cà phê buổi tối và hình tròn nghiên cứu tại trung tâm cộng đồng vừa được cải tạo.
Các cơ sở được thuê để các hiệp hội, cá nhân.

Đối với các doanh nghiệp cũng bao gồm một phòng giặt với máy giặt thô thuê với giá rẻ.

Các cơ sở cũng tiến hành chăm sóc chân (Carina Lindström) và massage (Chatarina Larsson) mỗi tháng một lần.

thêm thông tin:
Margith Larsson Điện thoại 0691-400 11 hoặc gimafors.se