Lịch sử Holm của Hiệp hội địa phương

Holms hembygdsförening hình thành 1983 và có mục tiêu để bảo vệ những kỷ niệm của tất cả các loại. Bằng cách nêu bật cuộc sống giáo xứ Holm và các hoạt động trong suốt thời gian qua, như lãi suất đánh thức và một tình yêu thân thiết của quê hương tạo.

Cognac trong Österström

Hiệp hội có, trong số những thứ khác thiết lập trò chơi nông thôn “Vua Österström” và “cướp email”. Nó cũng đã sản xuất một bộ phim về Đông Power Line và hoàn thành cải tạo tòa nhà lịch sử như cognac và xây dựng boathouses Big Stone trong Loviken.

Liên hệ
Chủ tịch. Göran Loviken 0692-510 42 och bí mật. Sonja Filipsson 0692-510 51

Trang chủ
hembygd.se/holm