Vike phi lợi nhuận Interest Group

Vike phi lợi nhuận Interest Group thuê ra trường cũ Vike cho các cá nhân và tổ chức các ngày kỷ niệm và các cuộc tụ họp của tất cả các loại. Ở đây, trong số những thứ khác, bingo tổ chức, luftgevärsskytte, bóng bàn, 40-ngày kỷ niệm, bên Thiên niên kỷ và giải thưởng tại các cuộc thi trượt tuyết.
Hãy liên lạc với thuê trường: Sahlin, Holger 0692- 500 38

Ở trường đó cũng là một lò bánh mì nơi bạn có thể nướng bánh mì.
Hãy liên lạc với lò bánh mì thuê: Siri Pettersson 0692-500 36

Hiệp hội cũng có trách nhiệm một elljusspår. Ca khúc bắt đầu và kết thúc tại trường và là 2,5 cây số. Đọc thêm về đường chạy bộ này.