Liên hệ

Chào mừng bạn đến nghe từ bạn hợp chất của chúng tôi HBU đề nghị, ý kiến, hoặc nếu bạn muốn hỏi một cái gì đó!

Gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi theo mẫu dưới đây và đọc nó vào webmaster, Niklas Wikholm. Nếu cần thiết hoặc mong muốn chuyển nó vào có liên quan.

Muốn đề nghị một tin tức hay gửi một cái gì đó trên trang web của chúng tôi? Nhấn vào đây!

điện thoại, HBU / Holmbygden.se:
Chủ tịch. và webmaster,
Niklas Wikholm – 0730-33 29 44
.
địa chỉ email:
info@holmbygden.se
(Hãy dùng mẫu bên phải.)
.
.
Hội đồng quản trị
Gửi tin nhắn đến HBU. Tất cả các câu hỏi và ý kiến ​​được hoan nghênh.
* = (bắt buộc)

các loại tập tin có thể chấp nhận: gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,txt,docx,bác sĩ,xls,xlsx,mp4, mpg,mpeg,avi,mp3.
kích thước tập tin tối đa: 25mb.