Om Holm

Holm là tiếng bản xứ, thời hạn hàng ngày cho làng cùng Holmsjön trong Medelpad – Giáo xứ cũng Holm.

Holm là, với nhà thờ của mình như là trung tâm của nó, 5 triệu phía tây bắc của Sundsvall với hơn của nó hơn 400 cư dân.

Xin vui lòng xem phim của chúng tôi về Holm.

“Bạn có biết rằng…” – 12 sự kiện ngắn gọn về Holm.

Tìm Holm. Đây hitttar bạn bản đồ Zoomable, tọa độ và hướng sang quận, huyện.