Xe buýt

Shortcuts
Chuyển đổi giữa Holm và Sundsvall
Dòng 28 Sundsvall – cây giả xanh
Giá cả và thông tin
Dòng 30 Sundsvall – Liden
Dòng 133 Sundsvall – biển cao


.
Chuyển đổi giữa Holm và Sundsvall

Tìm cách để đi lại giữa Holm-Sundsvall, giống như nhiều người khác? Chi phí đi lại cho dù bạn đi bằng xe hơi hoặc xe buýt bồi thường trực tiếp bởi chi phí nhà ở thấp hơn ở khu vực nông thôn. Phù hợp hoặc đi làm việc để thích ứng với xe buýt, bạn cũng có thể tiết kiệm cả lái xe và khí đốt tiền.
Dòng 28 Sundsvall – cây giả xanh (Vike)
Se Holmbussen i pdf-format eller genom sökfunktion här på Dintur,se.

OBS! Sträckan Sundsvall-Kovland kompletteras ibland med byte via Linje 30, se tider längre ner.
.

Bao nhiêu chuyến đi Holm-Sundsvall (50 km)?
Som pensionär eller med 100% sjukersättning/aktivitetsersättning kan man köpa “Seniorkortet” och som barn 0-19 år kan man köpaBarnkortetoch åka obegränsat inom hela Sundsvalls kommun för endast 100 SEK / tháng.

Reskostnaden för övriga resenärer beror på hur ofta man åker och hur man betalar.
Övriga priser hittar du här på Dintur.se.

.

thêm thông tin tìm thấy trên trang web giao thông quận – dintur.se
quy tắc giao thông Trường
bạn sẽ tìm thấy här på Sundsvalls kommuns hemsida.
Giao thông vận tải Träpatronen & Du lịch quản lý may mắn Sundsvall-Holm, họ sẽ tìm thấy này.

Lấy xe hoặc đi xe chung nơi để Liden hoặc Kovland có thể là một lựa chọn, sau đó đi xe buýt. Hơn nữa xuống, bạn có thể tìm thấy lần xe buýt “Lidenbussen” – Dòng 30.


Dòng 30 Sundsvall – Liden (Hammarstrand)
Nhấp chuột vào một thời gian biểu cho một kích thước lớn hơn.
Lidenbussen i pdf-format eller sökfunktion på Dintur.se.


.
Dòng 133 Sundsvall – biển cao
Click vào thời gian biểu để xem lớn hơn.
Biển xe buýt cao ở định dạng pdf.

.


Tất cả thời gian biểu ở định dạng PDF
Holmbussen Dòng 28
Lidenbussen Dòng 30
Biển cao xe buýt Dòng 133