Tin tức nông thôn Quốc gia (trong phát triển)

Đây là một trang (thực nghiệm) có nghĩa vụ phải liên kết đến tin tức liên quan đến khu vực nông thôn nói chung, đặc biệt có thể được liên quan đến điều kiện trong Holm.
Nhìn thấy hoặc nghe một cái gì đó thú vị, xin vui lòng gửi một liên kết đến chúng tôi với nguồn.2014 26/3 SVT báo cáo: Regeringen satsar extra miljoner på glesbygden (video alt. 2)
700 triệu để duy trì dịch vụ ở nông thôn. Chính phủ sẽ giới thiệu trong ngân sách mùa xuân. Số tiền này sẽ kéo dài bảy năm và đầu tư sản xuất tại EU:s landsbygdsprogram, và do đó có thể trở nên có sẵn trong năm nay.
2014 2/4 chính phủ: En sammanfattning av Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2013 8/5 Bộ nông nghiệp: Vad är landsbygdsprogrammet?


2014 18/2 SVT Mittnytt: Tập trung vào các mạng di động (videolänk alt. 2)
Đọc thêm về những câu chuyện từ đây trên Holm holmbygden.se.

2013 21/10 SVT ABC lần nữa: Stockholmare överlever hjärtstopp oftare
Liên quan đến Holm livräddarprojekt có thể thấy một dự án tương tự được quản lý như thế nào.

2013 27/9 Tạp chí Quốc: Stora Landpriset 2013, kandidat 3 – Reselemodellen
25 Các gia đình được tuyển dụng vào làng trong năm năm. Đọc thêm trên tạp chí Quốc gia làng làm việc với sự di cư đến huyện Resele Ångermanland.

2013 15/5 SVT Tin tức: Byn som går mot strömmen (Resele)
Liên kết đến trang câu chuyện SVT của này.

2013 14/5 SVT Tin tức: Om glesbygden, Lomsjö Fredrika etc

2013 13/5 SVT Tin tức: Bloggar för glesbygden

2013 9/5 SVT Tin tức: Strandskyddet missgynnar glesbygd

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *