Board of Directors

Xa umbutho ibhodi HBU kukuba ngoku:

usihlalo Niklas Wikholm
vice USihlalo Patrik Lindmark
ilungu Ulf Andersson
unondyebo Glenn eyandisa
ilungu Kent Norling
obambele Marianne Fors
obambele Jan Strömberg
obambele Stefan Edin

Ukhetho:

Asa Hallberg (umhlalaphantsi nokukhweba), Max Wikholm

ezimali:
Görgen Olsson
Anna-Greta Nyström Wiklund

bama neSekela:
Hans Wikholm
Maria Norberg

intlanganiso yonyaka New yokunyulwa kwamalungu ebhodi luya kuqhubeka ngoMatshi 2017.

Nceda uqhagamshelane nathi apha.