djupröra度假架

fritidshuset系卖咗! 欢迎嚟霍尔姆嘅新主人!

欢迎嚟到呢个可爱嘅小屋trädgårdstomt.
露台同阳台. 宾馆有两张床同隐藏嘅窦. 可行去海滩同码头同båtplats.