drakabergets SK

应该组织嘅husmodersförening julmarknad.

佢系一个husmodersförening公司, 做满意度同活动. 喺另一方面,husmodersföreningen举办julmarknad同村入面嘅跳虱市场.

2011 应该组织喺samabete与husmodersföreningen österström会议 & 训练中心。 julmarknad同喺一个圣诞普飞多bussmöjligheter松兹瓦尔. 一个bussalternativ仲通过内部嘅教堂个礼拜散档.

联系人:
当归呀 070-307 06 46