今次慈善协会

PRO Holms 60-årsjubileum 12 Aug 2005 喺österström.

PRO (Pensionärernas Riks-organisation) är en intresseorganisation för pensionärer och är neutrala i förhållande till politiska, religiösa och nykterhetsorganisationer. Alla med någon form av pension är välkomna som medlemmar.

PRO Holm bildades den 9 sept. 1945 där årsavgiften bestämdes till 1 krona för män och 50 öre för kvinnor. Idag är årsavgiften 220 克朗. Styrelsen består av elva personer.

接触:
Ordförande Staffan Andersson 070-302 37 43