搜寻

HBU står för Holmbygdens Utveckling.
Föreningen bildades 1996 i syfte att befrämja Holm-
gden utveckling. Medlemskap i föreningen välkomnas den som vill delta föreningens verksamhet eller bara gynna vår bygd. Medlemskapet är till en låg kostnad, men med stor nytta för vår verksamhet och bygd. Läs mer här hur du eller din familj blir medlem.

搜寻, genom webmaster Niklas Wikholm, driver denna sida – holmbygden.se. Välkommen med synpunkter och förslag på sådant du vill ha med på hemsidan 喺呢度.
Vill du sprida enHolmnyhet”, kan du göra det 喺呢度.
Läs mer om vår hemsida Holmbygden.se.

Det grundläggande målet för HBU är att bevara och utveckla bygdens intressen,
i syfte att:
● öka gemenskap och trivsel bland boende i bygden, så att alla näringsidkare,
föreningar, organisationer eller privatpersoner anser det meningsfullt att vara
medlemmar i HBU.
● främja för ökad förståelse mellan bygdens föreningar, 公司, organisationer och
privatpersoner.
● främja mångfald och ökad integration i området.
● sträva efter en långsiktig och stabil utveckling i bygden.
● marknadsföra bygden för inflyttning, ökat företagande och turism.
● genomföra olika aktiviteter för boende.
● samverka med närliggande områden.

加学校!
Följ Holmbygden.se och prenumerera på nyheter från HBU
同电话纪录- 董事会 – anmäl dig här för att få våra utskick
协会董事会
nyhetsarkiv

Namnbyte: I april 2013 beslutade årsmötet att byta föreningens namn till “holmbygdens发展” (från tidigare “holmbygdens发展, Företagande och Turism”).