卫生


喺anundgård sopsorteringen.

Att hålla rent, snyggt och fritt från klotter är självklartinte minst om man bor mitt i naturen. I Holm finns en sopsortering vid kyrkan och sopbilen kommer varannan vecka.

Metallskrot samlas in av Holms Sportklubb där varje metallbidrag gynnar klubben och Holmbygden (läs mer ur anslag för 2012).

Vill man själv åka iväg med sopor är det närmst till Kretsloppsparken på Blåberget eller vid mindre behov till farligt avfalls-centralen i Bydalen, 松兹瓦尔. Utöver det har kommunen/Reko insamlingsturer i Holm enligt nedan.

多啲嘅信息
Avfallstaxa 2013Fullständig prislista för olika typer av sopor, slam m.m.
Beställ hem en brun soptunna och spar pengar varje år. 读多啲嘅书喇!.
Hur sorteras ammunition etc.? Här kan du söka efter hur olika saker skall sorteras.
Mera information, broschyrer och guider m.m. 喺 Reko Sundsvalls hemsida.
Nya matavfallspåsar kan hämtas på ICA Liden eller ICA Kovland.
Sopsortering i juletid.

 

TURLISTOR OCH INFO FÖR SOPHÄMTNING I HOLM

Hushållssopor och matavfall hämtas ojämna veckor enligt följande
Måndagar: kväcklingen, Västbyn, 单车, loviken, sandnäset, sunnansjö.
Torsdagar: anundgård, östbyn, österström, hällingen.
Tömning av fritidshus sker under perioden maj-sept.
(Med reservation för ändingar.)

Avfallstaxa (2014) 源: Rekos Prislista
1. Villahushåll betalar en fast årsavgift på 870 西元前.
2. Tömningsavgift 6,19kr/140 l eller 6,68kr/190 l. Den bruna tunnan har ej någon tömningsavgift.
3. Viktavgift 3,00 kr/kg eller 0,90 kr/kg om man har en brun tunna och sorterar sitt matavfall.

Spara cirka 400-700 kr per år
Billigast blir det om man beställer en brun tunna, men ändå har egen kompost för mat. Då blir kilopriset 0,90 kr/kg för den gröna tunnan och matavfallet blir gratis i komposten.
Beställ en tunna direkt och spara pengar! Så här sopsorteras bruna tunnans matavfall.

Exempel: Endast grön 190 l tunna (20kg/tömn. 其中 5 kg matavfall, varannan v.)
20kg • 26v. • 2,09kr + 6,49kr • 26v. + 845 kr = 2100 西元前
Med en brun tunna blir istället kostnaden 1455 kr och har man en kompost dessutom blir kostnade 1345 西元前 (exempel med 2012 års priser).
Excel.
Räkna på din kostnad med Holmbygdens Avfallskalkylator (kräver Excel).
.

Barntaxa: Har man småbarn, 喺 4 年, som producerar begagnade blöjor m.m. kan man även få billigare taxa 喺呢度.

 

Insamling av rent metallskrot
Spara hemma under året och lämna in under våren lämna till stöd för Holms SK!
Tid/plats: holmvallen, i majnärmre tid och datum utannonseras på Holmbygden.se närmare aktuellt datum.

 

Insamling av grovsopor (se aktuell tidtabell och läs mer)
Vid vägen, en vecka under våren och en under hösten. Om du inte själv kan köra dina grovsopor kan du alltid få dem hämtade mot en avgift. 环 020-21 19 19.

Detta hämtas inte:
Byggavfall
Däck, med eller utan fälg
Miljöfarligt avfall (kemikalier)
Glödlampor/lysrör/lågenergilampor

Mobil återvinningscentral (läs mer och se när den kommer i år)
Grovsopor, byggavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall samt saker till återbruk via Erikshjälpen Second Hand hämtas av Reko med en mobil återvinningscentral (ÅVC) i maj månad.

Farligt avfall (läs mer och se när insamlingen är för farligt avfall i år)
Farligt av fall kan förutom vid den mobila återvinningscentralen även lämnas vid insamling under en dag på hösten.
Batteriholk, finns alltid vid sopsorteringen I Anundgård.
Miljöstation för farligt avfall finns även vid bensinstationen i Liden.

Insamling av latrin (读多啲嘅书。)
Måndagsmorgnar vecka: 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40 (2014).
Ställ din fyllda tunna väl synligt vid något fritidskärl (grått) eller vid en fritidshuscontainer.

Insamling av slam (读多啲嘅书。)
Sjöändan-Holm-Liden: aug-sept (2014)
Sjöändan-Åse längs väg 320: juni-sept (2014)
Loviken-Vike: okt-nov (2014)

Insamling av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall i stor säck (800 liter) hämtas vid Insamlingsturer till en kostnad av 250:- inkl moms. I priset ingår hämtning och transport till återvinningsanläggning. Storsäcken kan du köpa på Kretsloppsparken eller Farligt Avfall-centralen i Bydalen. Hämtning sker på våren och på hösten (se datum här). 净系突发交换! Säcken ska vara placerad inom tre meter från vägkanten. Du kan alltid lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.

Skrotbilar, Bygg- och rivningsavfall, Företagens avfall, Ensilageplast
读多啲嘅书。 kommunens hemsida här.

Så här källsorterar du

.

Källor:
应该市, Avfall och återvinning
Rekos 头版 旋转嘅.