在霍尔姆对话会议上的新农村建设项目 29/10

Sundsvalls kommun inbjuder den 29 10月 18:30 byborna till Församlingshemmet för dialog om det nya landsbygdsprogrammet. Då kommer representanter från kommunpoliker och tjänstemän. Till samtalen bjuds det på också på fika.

松兹瓦尔市.

Sundsvalls kommun tar fram ett nytt landsbygdsprogram – en övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden. Programmet ska bland annat peka ut serviceorter för kommunen, vilka frågor och insatser som ska prioriteras och hur kommunens nämnder och bolag ska arbeta med dessa.

Landsbygdsprogrammet tas fram i dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden. Under hösten 2015 bjuder Sundsvallskommun därför in till öppna dialogmöten för allmänheten i olika delar av kommunen. Syftet är att samla in förslag och inspel till arbetet. På mötet deltar politiker och tjänstemän som arbetar med framtagandet.

Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika!

阅读更多:
Nuvarande landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun
26/1 -15 ST.nu: Nu ska hela Sundsvall leva

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开. 必填项已被标记为 *